FRI FRAKT – NYA PRODUKTER FR.5000 KR INOM SV
Fr. ett års garanti på nya maskiner
Professionell tekniker för begagnade maskiner
Säker betalning med SVEA

Integritetspolicy
Denna policy är framtagen för att beskriva Ingemars Foder och Maskin AB:s (org. nr 556910–6221) hantering av personuppgifter utifrån kraven i EU:s Dataskyddsförordning.

Ingemars Foder och Maskin lagrar och behandlar personuppgifter för personal, kunder och leverantörer som vi har avtal med. Vi hanterar också personuppgifter för de som aktivt visat intresse för Ingemars Foder och Maskin som arbetsgivare, samarbetspartner eller för kompetensutbyte. Vi kommer också i marknadsföringssyfte registrera kontaktuppgifter på personer som representerar möjliga partners, kunder och möjliga kandidater för anställning utifrån på en intresseavvägning som beskrivs nedan. Registrering av kandidater kan bygga på tips från privatpersoner, rekryteringsföretag eller på uppgifter som den berörde själv har publicerat.

 

Vilken information samlar vi in?
När du kommer i kontakt med oss eller är kund kan vi komma att samla in information om:

  • Person‐ och kontaktinformation‐namn, födelse-, personnummer, adress, e‐ postadress, telefonnummer etc.
  • Finansiell information – negativ betalningshistorik etc.
  • Enhetsinformation ‐ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via Google analytics).
     

Hantering av personuppgifter på våra webbsajter
Inga personuppgifter som besökare inte själv medvetet lämnat kommer att sparas. Temporärt, under ditt besök kan information lagras för att webbens funktion skall säkras.

 

Lagstöd för behandling av personuppgifter
All behandling och lagring av personuppgifter hos Ingemars Foder och Maskin skall ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

De villkor som beskriver vad som är en laglig behandling och som Ingemars Foder och Maskin hänvisar till är samtycke, att fullgöra avtal, uppfylla rättslig förpliktelse eller utifrån en intresseavvägning. Dessa villkor beskrivs nedan.

 

Samtycke
Om inget annat lagstöd finns för behandling av personuppgifter skall samtycke begäras från berörda. Ingemars Foder och Maskin skall sedan kunna visa att den registrerade lämnat samtycke. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke och få berörda uppgifter raderade.

 

Fullgöra avtal
”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1b.

Ovanstående gäller normalt för personer som nämns i affärsavtal som Ingemars Foder och Maskin tecknar. Gäller även för de flesta uppgifter som är knutna till anställning och anställningsvillkor som regleras i anställningsavtal.

 

Uppfylla rättslig förpliktelse
”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1c.

Här gäller i huvudsak uppgifter och behandling som krävs för att uppfylla lagar och myndighetskrav, t.ex. krav i bokföringslag och krav från Skattemyndigheten.

 

Intresseavvägning
”Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1f.

Ingemars Foder och Maskin gör avvägningen att det finns ett ömsesidigt intresse för att hitta kandidater för rekrytering och representanter för möjliga kunder eller partnerföretag. Ingemars Foder och Maskin kan därför välja att samla kontaktuppgifter såsom (namn, roll, epost-adress, telefonnummer) och annan information som personen delgivit oss muntligt eller skriftligt.

 

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
(artikel 15–18)

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som gäller dig behandlas eller finns lagrade hos Ingemars Foder och Maskin. Finns det uppgifter så kan du begära att få tillgång till dessa samt besked om för vilket ändamål de behandlas.

Vidare har du rätt att begära uppgifterna raderade om det inte finns krav i lag att de skall sparas. Dessutom kan du begära att felaktiga uppgifter rättas.

 
Hur kontaktar du Ingemars Foder och Maskin med frågor om integritetspolicyn?
För besked om det finns uppgifter om dig hos oss och om du vill få kopior av dessa eller begära, om det finns stöd i lagen, att få dina uppgifter raderade så kontakta support@ingemarsfoder.se